Poradnie i pracownie

Poradnia rehabilitacyjna
Specjalista lek. Alina Marzec
Pracownia/ fizjoterapii
Fizjoterapeuta mgr Dawid Raszka

Istniej możliwość otrzymania bezpłatnie, dokumentacji medycznej w formie elektronicznej bądź papierowej na życzenie osobom upoważnionym.