PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle"

Podstawowym celem zadania jest produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki realizacji inwestycji polegającej na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej rocznie produkowane będzie co najmniej 37,2 MWh energii elektrycznej. Ponadto, celem przedsięwzięcia jest racjonalizacja kosztów inwestora poprzez zastąpienie części energii zakupywanej z sieci własną produkcją, a także ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii (instalacji fotowoltaicznej).

Wartość projektu: 190 650,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 133 871,17 PLN

Godziny otwarcia

NZOZ KROKUS