Kontakt

Centrum Rehabilitacji Krokus

ul. Górnośląska 9 (dojazd od ul. Olimpijskiej )

43-460 Wisła

(obiekt monitorowany)

tel. 33 855 11 40

kom.: +48 731 731 110

e-mail: krokus@krokus.pl

e-mail: kontakt@krokus.pl

Raport z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia inwestycji pt.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle” przeprowadzonych w terminie od 15 stycznia 2020 r. do 28 stycznia 2020 r.

Przedsiębiorstwo KOMPOL Sp. z o. o. zamierza zrealizować inwestycję pt.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle”. Przewiduje się, iż inwestycja ta będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom szczegółowych informacji na temat zamierzonego przedsięwzięcia.

Z projektem można było zapoznać się w siedzibie spółki, przy ul. Pułaskiego 4a/1-2 w Bielsku – Białej oraz w Wiśle, przy ul. Górnośląskiej 9.

Uwagi i opinie można było zgłaszać:

– w formie elektronicznej na adres: krokus@krokus.pl,

– w formie papierowej na adres: 43-460 Wisła ul. Górnośląska 9.

W wyznaczonym okresie konsultacji społecznych siedem osób fizycznych zwróciło się o udzielenie szczegółowych informacji (wszystkie w miejscu planowanej realizacji zadania, tj. w budynku „Krokus” w Wiśle).

Każda z zainteresowanych osób po uzyskaniu kompleksowych wyjaśnień wyraziła poparcie dla realizacji przedsięwzięcia.

W całym okresie konsultacji nie wniesiono jakichkolwiek uwag.

Ponadto, 29 stycznia o godzinie 10.00 w obiekcie przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle przeprowadzono spotkanie z zainteresowanymi osobami, na którym omówiono zakres planowanej inwestycji, sposób jej finansowania oraz zalety płynące z zastosowania instalacji fotowoltaicznej stanowiącej odnawialne źródło energii.

Wszyscy uczestnicy spotkania (12 osób – okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele dwóch sąsiednich hoteli oraz kuracjusze) wyrazili aprobatę dla przewidywanej inwestycji.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z dniem 15.01.2020 roku rozpoczynamy konsultacje społeczne, w związku z ubieganiem się przez Przedsiębiorstwo KOMPOL Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle”, w ramach działania 4.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. W ramach projektu planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kW.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do wyżej wymienionego projektu do dnia 28.01.2020 r.

Z projektem można zapoznać się w siedzibie spółki, przy ul. Pułaskiego 4a/1-2 w Bielsku – Białej oraz w Wiśle, przy ul. Górnośląskiej 9.

Uwagi i opinie można zgłaszać:

  1. w formie elektronicznej na adres: krokus@krokus.pl,
  2. w formie papierowej na adres: 43-460 Wisła ul. Górnośląska 9.

Ewentualne zapytania można kierować na ww. adres poczty elektronicznej, telefoniczne: (33) 855 11 40 lub osobiście w obiekcie, którego dotyczy projekt.

Uwagi i opinie przyjmowane będą do dnia: 28 stycznia br., tj. przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym projektem w ramach programu RPO 4.2.1 serdecznie zapraszamy na konsultacje, które odbędą się 29.01.2020 roku o godzinie 10.00, przy ul. Górnośląskiej 9, 43-460 Wisła, obiekt Krokus- miejsce inwestycji.